J.Basanavičiaus 10, LT-20107 Ukmergė Kodas 190341397
Tel. 8~340 63612, faks. 8~340 63662
El. paštas: rastine@basanavicius.ukmerge.lm.lt
Darbo laikas: I-IV 8-16.45 val., V 8-15.30 val.
Pietūs: 12.00 - 12.30 val.
Elektroninis dienynas Tvarkaraščiai Ugdymas karjerai Basakojis Projektai
  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Kalba- neatskiriama pasaulio ir kiekvieno iš mūsų dalis. Kalbos mokėjimas ir gebėjimas ją taisyklingai vartoti gelbsti įvairiose situacijose, o žmogus laimi itin daug- aplinkinių pagarbą ir dėmesį. Kiekvienais metais vykstanti gimtosios kalbos olimpiada plačiau atveria kalbos lobynus, paskatina pažvelgti į mokymąsi kūrybiškai, sužadina norą domėtis kalba, jos istorija ir kaita, atskleidžia daugybę kalbos vartojimo paslapčių. Sveikiname 2019-2020 m. m. lietuvių kalbos olimpiados rajone dalyvius- mūsų gimnazijos mo–kinius ir mokytojas:

Skliaraitę Ūlą 1 kl., VitkauskaitęSaulę 1 kl., Brazinską Pijų 3 kl., Unikauskaitę Adelę 3 kl., Kulakauskaitę Juditą 4 kl,. Šniraitę Augustę 4 kl., Dzevaškevičiūtę Karoliną 4 k  

Laimutę Bytautienę, Jovitą  Šniokienę ir Vidą Šidlauskienę.

Ši veikla įdomi ir prasminga.Juk svarbu suvokti, ko jau išmokta,o ką dar reikėtų tobulinti ir gilinti. Viliamės, jog respublikinėje olimpiadoje Pijui Brazinskui (rajone laimėta 1-oji vieta) bus sėkminga, o Saulei Vitkauskaitei (laimėta 3-ioji vieta)  teks laukti sėkmingos kitų mokslo metų olimpiados.

Lietuvių kalbos metodinė grupė