J.Basanavičiaus 10, LT-20107 Ukmergė Kodas 190341397
Tel. 8~340 63612, faks. 8~340 63662
El. paštas: rastine@basanavicius.ukmerge.lm.lt
Darbo laikas: I-IV 8-16.45 val., V 8-15.30 val.
Pietūs: 12.00 - 12.30 val.
Elektroninis dienynas Tvarkaraščiai Ugdymas karjerai Basakojis Projektai
  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

2020 m. vasario 6 d. Jono Basanavičiaus gimnazijoje vyko rajono socialinių pedagogų pasitarimas. Turėjome ir viešnių: rajono švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Ingrida Krikštaponienė, ŠPT specialistė Daiva Grinienė, ŠPT specialistė Jolanta Gelūnaitė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Edita Balžekienė. Taip pat dalyvavo gimnazijos direktorius Valentinas Gendvilis bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Kolesnikovienė.

Šio pasitarimo metu buvo aptariamos darbo aktualijos: pamokų lankomumo problemos, kvalifikacijos kėlimui reikalingi mokymai, kiti einamieji klausimai.

Buvo diskutuojama apie glaudesnių tarpinstitucinių ryšių palaikymą, aktyvesnį visų specialistų susitelkimą bendram darbui.

Gimnazijos socialinė pedagogė Irena Patėjūnienė pasidalino informacija iš SEU forumo, kuris vyko įgyvendinant Europos švietimo politikos projektą "Learning to Be" („Mokymasis būti“).