J.Basanavičiaus 10, LT-20107 Ukmergė Kodas 190341397
Tel. 8~340 63612, faks. 8~340 63662
El. paštas: rastine@basanavicius.ukmerge.lm.lt
Darbo laikas: I-IV 8-16.45 val., V 8-15.30 val.
Pietūs: 12.00 - 12.30 val.
Elektroninis dienynas Tvarkaraščiai Ugdymas karjerai Basakojis Projektai
  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

„Mano širdies himnas“
Bernardas Brazdžionis
„Aš čia – gyva“
leškojau tėviškės tamsioj nakty, it kapas:
- Kur tu, tėvyne, kur tu, Lietuva?
Ar plaka dar skausme širdis sukepus,
ar tu gyva, ar negyva?
Iškėliau, šaukdamas, rankas į dangų juodą:
- Kur tu, tėvyne, kur tu, Lietuva?
Ir kai parpuoliau, bėgdamas per gruodą,
atsakė man: - Aš čia - gyva.
Istorinis mūsų tautos kelias į laisvę ir nepriklausomybę buvo sunkus, aplaistytas 
protėvių prakaitu ir krauju, išgrįstas drąsa ir patriotizmu, nutiestas tikėjimu, nesavanaudiška 
meile savo žemei. Vasario 16- oji užima ypatingą vietą lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės 
istorijoje. „Didžiausias tautos turtas - jos laisvė, nepriklausomybė. Ant mūsų tautos laisvės 
aukuro buvo paaukota daug žmonių gyvybių, iškęsta pažeminimų, kalėjimų, trėmimų, 
persekiojimų. Vasario 16 dienos aktas yra mums ypatingai brangus ne tik dėl to, kad jis 
skelbia Lietuvos nepriklausomybę, bet kad tai yra drąsus, savarankiškas vieningos tautos 
žygis, kuris, kaip matome, pasiekė tikslą.“ Taip apie šią dieną kalbėjo Aleksandras 
Stulginskis, tuo metu buvęs Lietuvos Tarybos narys.
Minėdami šią dieną Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijoje vyko 
integruotos fizinio ugdymo ir muzikos pamokos 1-2 klasėms. Jų metu gimnazistai ugdėsi 
tautinę savimonę, istorinę atmintį, patriotizmą, meilę Lietuvai. 
Savo tėvynę, jos grožį, istoriją dainose apdainavo mūsų protėviai. Pagerbti jos 
neužmiršta ir dabarties populiariosios muzikos atlikėjai. Muzikos pamokose buvo priminta 
Lietuvos valstybinio himno sukūrimo istorija, paaiškinta „neoficialaus himno“ sąvoka. 
Mokiniai ruošdamiesi paminėti šią datą, turėjo sudaryti populiariausių dainų apie Lietuvą, 
laisvę grojaraštį. Fizinio ugdymo pamokose mokiniai žingsniuodami įveikė 3625 km.- 2 kartai aplink Lietuvą arba
atstumas Ukmergė – Porto (Portugalija). Pamokas vedė Irmina Balsienė, Vilma Grigienė, Rasa Ordavičienė ir Saulius Grigas.